หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 29 งาน

1. Head of Building Service (Assistant Building Manager)

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

• วางแผน กำกับดูแล และพัฒนาการทำงานส่วนงานซ่อมบำรุง, แม่บ้าน, รักษาความ
ปลอดภัย ทั้งพนักงานประจำ แล
วันที่ 7 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. Production Manager

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

Responsibilities
• Provide administrative support to Producer and involve in all stages of producti
วันที่ 7 ส.ค. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. Post Producer

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

Responsibilities
• Coordinate with Producer in budgeting and scheduling the post
production proces
วันที่ 7 ส.ค. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Assistant Director

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

Responsibilities
• Work closely with director and assist director in all stages of the production p
วันที่ 7 ส.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. Costing Officer (Production House โฆษณา)

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

Responsibilities
• Responsible for incoming client contacts and projects
• Present appropriate dir
วันที่ 7 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Project Technician (ช่างโครงการก่อสร้าง)

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

รายละเอียดงาน
• ช่วยงานวิศวกรรมโครงการสำรวจ,ออกแบบร่าง ประสานงาน กำหนดความต้องการกับผู้ขอ(ทุกแผนก)
วันที่ 7 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. IT Support (ประจำบริษัท PseudoFX)

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

• แก้ปัญหาด้าน IT ให้แก่พนักงานในบริษัท
• Install ตรวจสอบ แก้ไข ระบบ IT ต่างๆ ทั้งเครื่อง PC / Note
วันที่ 7 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Assistant to Studio Manager (ประจำบริษัท Pseudofx)

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

• จัดการและประสานงานด้านเอกสารของบริษัท เช่น เอกสารการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ,ใบลา ,ใบบันทึกเวลาของพนั วันที่ 7 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Assistant to Executive Producer & Marketing Director

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

• Provide all secretarial and administrative tasks to Production division & Marketing department
•
วันที่ 7 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Secretary to President

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

• ดูแลจัดการตารางเวลาที่เกี่ยวข้องกับงาน ธุรกิจส่วนตัว และเรื่องส่วนตัวของประธานบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอ วันที่ 7 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. PM (Asst.Producer) Urgent

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

- ให้การสนับสนุนการจัดการการผลิตและเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการผลิตโพสต์
-
วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Costume Stylist

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

- Create and provide costumes and accessories for using in TV commercial production
- Oversee costu
วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. Post Producer

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

- Coordinate with Producer in budgeting and scheduling of post production process
- Coordinate with
วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ผู้ช่วยผู้กำกับ (ด่วนมาก)

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

- Work closely with director and assist director in all stage of production process
- Draw up a fi
วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. COMPOSITOR

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

ออกแบบ Composite หรือ Motion Graphic ในงานโฆษณา โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม After Effect และ Maya วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเครื่องดื่ม (Beverage)

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

1. จัดหา และเตรียมวัตุดิบในการผลิดเครื่องดื่ม
2. ตั้งบู๊ทบริการเครื่องดื่มในบริเวณกองถ่าย
3. บริกา
วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. พนักงานวาดสตอรี่บอร์ด

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

วาดสตอรี่บอร์ดตามโจทย์ที่ผู้กำกับกำหนด วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. HR Officer

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

1. รับผิดชอบงานในส่วนต่างๆ ของแผนกบุคคล
2. ดูแลงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. จัดการระบบเอกส
วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. พนักงานแผนกสต๊อก (อุปกรณ์ประกอบฉาก)

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

- ให้บริการเบิก-ยืม และรับคืนอุปกรณ์ประกอบฉาก (prop)
- จัดเก็บอุปกรณ์ประกอบฉาก (prop) ให้เป็นระเบีย
วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Web Programmer (Urgent)

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

· Work design and development of IT Master Plan Project.

· You will compose, optimize
วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. Casting Technician (Urgent !)

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

1. ร่วมวางแผนการถ่ายทำการคัดเลือกนักแสดง
2. จัดแสงและเตรียมอุปกรณ์การถ่ายวิดีโอการคัดเลือกนักแสดง
วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. Casting Director

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

- Planning and preparing both detail and document as well as making an appointment for Screen test
วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. Showreel Officer

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

- รวบรวม และจัดเก็บผลงานของผู้กำกับทุกคน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเป็นระบบ
- จัดทำ และส่ง Showr
วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสถานที่ (Assistant Service Manager)

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

• ตรวจสอบคุณภาพงานส่วนต่างๆ ของแผนกให้ได้ตามมาตราฐาน
• วางแผนกำลังคนเพื่อรองรับงานเร่งด่วนได้
•
วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. Purchaser (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ)

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

• จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในงานผลิตภาพยนตร์โฆษณา และเครื่องใช้สำนักงาน
• พิจารณาคุณสมบัติของสินค้า/บริก
วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. Assistant International Producer

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

• Assisting the International Producer to manage the schedule both internal and external customers
วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. Assistant Editor (ผู้ช่วยตัดต่อ)

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

• ดูแลรับผิดชอบห้องตัดต่อ และงานตัดต่อของบริษัทฯ
• ประสานงานกับลูกค้าในการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มก
วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

สอน,กำกับดูแลการทำงานและพัฒนาความสามารถ ช่างซ่อมบำรุง จัดคิว,สร้างระบบ,ปรับปรุงการทำงานพนักงานในสังก วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. Receptionist

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

- รับโทรศัพท์ทั้งสายในและสายนอก
- ต้อนรับแขกและประสานงานระหว่างผู้มาติดต่องานกับทางบริษัท
วันที่ 7 ก.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี